Vežbe za uspostavljanje normalne funkcije ruke posle operacije raka dojke

 Vežbe koje se preporučuju nakon operacije dojke ne zahtevaju posebnu opremu i sprave za vežbanje. Jedino što je potrebno  je Vaša odlučnost, dobra volja i istrajnost da pomognete sebi.

Vaš lekar će vas posavetovati kada je vreme da otpočnete sa vežbama. Cilj vežbanja je da se povrate normalne funkcije ruke, spreči ili smanji pojava otoka kao i jačanje snage ruke. Posebnu pažnju  treba obratiti na rame. Najčešći razlog nepotpunog funkcionisanja ramena jeste držanje ruke u prinudnom  položaju-priljubljenu uz telo. Samo upornim vežbanjem problemi sa rukom i ramenom se mogu izbeći.  

Neke vežbe moguće je raditi već dan posle operacije.

Prva vežba koja se radi u ovom periodu je “koračanje” ruke po zidu:

Početni položaj: Stav uspravan, licem okrenutim ka zidu. Ruka je pored tela i blago savijena u laktu, prsti su na zidu. Stopala su  postavljena u širini kukova i udaljena oko 5 cm od zida (1).

Postupak izvođenja vežbe:

 • „Koračati prstima” (sa operisane strane) naviše do granice bola,nakon toga je vratite u početni položaj.
 • Vežbu ponovite prema mogućnostima uz odmor izmedju ponavljanja.

Napomena: Trudite se da svakog narednog dana uradite  nekoliko ponavljanje više nego prethodnog dana.

1

1

Pored vežbi potrebno je i  pozicioniranje ruke  u krevetu– držanje ruke na dva jastuka u cilju sprečavanja otoka.

 

 

 

 

 

 

U periodu posle izlaska iz bolnice i zarastanja operativnog reza pored gore navedene vežbe treba početi i sa vežbama za  održavanje –povećanje pokretljivosti  ramena i drugih zglobova ruke, prevenciju  limfedema i jacanje snage ruke.

Uz konsultaciju sa lekarom možete raditi neke od sledećih vežbi:

1. STISKANJE LOPTICE 

Vežba deluje protiv pojave otoka u ruci sa operisane strane ili za smenjenje ukoliko je već došlo do otoka. Aktivira mišiće ruke i prstiju kao i cirkulaciju ruke. 

Početni položaj: Stav može biti uspravan, sedeći ili ležeći.    

Postupak izvođenja vežbe:

 • Uzmite gumenu lopticu u ruku sa operisane strane.
 • Blago savijte lakat, okrenite dlan na gore i obavezno podignite ruke iznad nivoa srca (kao na slici 1).
 • Stisnite šakom lopticu pa opustite stisak (2).
 • Vežbu ponovite 5-6 puta.

Napomena: Preporuka je da se ova vežba radi odmah nakon operacije ali bez loptice,tek  u kasnijoj fazi oporavka se može kao dodatno opterećenje.

10

1

10-1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kasnijoj fazi, po izlasku iz bolnice i po zarastanju operativnog reza treba raditi  vežbe za održavanje ili povećanje pokretljivosti ramena i ostalih zglobova ruke, vežbe za jačanje snage mišića ruke kao i za prevenciju limfedema. Predlažu se sledeće vežbe:  

2. SPAJANJE LAKTOVA

Početni poožaj: Stav sedeći, ruke su u predručenju (ispružene ispred) sa prekrštenim prstima (1).

             Postupak izvođenja vežbe:

 • Polako podižite ruke iznad glave (2).
 • Savijte ruke u laktovima i stavite ih iza vrata (3).
 • Lagano pomerajte laktove unazad da budu u horizontalnoj ravni sa ramenaima (3).
 • Polako povlačite laktove prema napred tako da ih spojite u visini brade (4).
 • Ponovite sve postupke obrnutim redosledom kako biste se vratili u početni položaj.
 • Vežbu ponovite 5-6 puta.

Napomena : U slučaju da vežbu ne možete da izvedete sa spojenim prstima, opustite ih i spojite laktove tako.

1

1

2

2

3

3

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PREKRŠTENE RUKE

Početni položaj: Stav sedeći, ruke prekrštene u predručenju u visini grudi (1).

Postupak izvođenja vežbe:

 • Lagano pomerajte laktove prema nazad da biste što više približili lopatice (2).
 • Kod sledećeg ponavljanja prekrstite ruke tako da ruka koja je bila gornja sada bude donja.
 • Vežbu ponovite 5-6 puta.

Napomena: Osetićete blago zatezanje u predelu grudi. Treba voditi računa da laktovi ostanu u nivou ramena.

 

1

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. “MAKAZE” 

Početni položaj: Stav sedeći, stopala u širini kukova,ruke ispružene u visini ramena sa dlanovima okrenutim nadole (1). 

Postupak izvođenja vežbe:

 • Prekrstite tako opružene ruke.
 • Pokrećite ih tako da čas jedna bude gore a druga dole (tvz. makaze).
 • Vežbu ponovite 5-6 ponavljanja po ruci.

Napomena: Ukoliko dlanove okrenete prema gore vežba će biti teža.

 

1

1

5. PRITISKANJE DLANA O DLAN

Vežba  služi za jačanje mišića grudnog koša.

Početni položaj: Sedeći, sa pravim leđima. Dlanovi su stisnuti jedan uz drugi u visini grudi (1).

Postupak izvođenja vežbe:

 • Laganim pokretom naizmenično pritiskamo dlan o dlan i opuštamo.
 • Vežbu ponoviti 5-6 puta.
1

1

6. STISKANJE ŠAKE

Vežba deluje protiv pojave otoka u ruci sa operisane strane ili za smenjenje ukoliko je već došlo do otoka. Poboljšava rad šake kao i cirkulaciju

ruke.

Početni položaj:. Ruka kojom se radi je  opružena sa dalnon na kolenu, druga pored tela (1). 

Postupak izvođenja vežbe:

 • Naizmenično stiskate jednu pa drugu šaku u pesnicu (2).
 • Vežbu ponoviti 5-6 puta svakom rukom.

 

2

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SAVIJANJE PODLAKTICA

Vežba deluje protiv pojave otoka u ruci sa operisane strane ili za smenjenje ukoliko je već došlo do otoka. Poboljšava pokretljivost lakatnog zgloba kao i cirkulaciju ruke.

Početni položaj: Stav je sedeći. Ruke su u predručenju sa dlanovima okrenutin na gore (opružene napred u visini ramena)(1).

Postupak izvođenja vežbe:

 • Iz početnog položaja saviti podlaktice prema licu (2), a zatim ih vratiti opružiti,tj. vratiti u početni položaj.
 • Vežbu ponoviti 5-6 puta.
1

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. KRUŽENJE ŠAKOM

Vežba deluje protiv pojave otoka u ruci sa operisane strane ili za smenjenje ukoliko je već došlo do otoka. Pobiljšava pokretljivost ručnog zgloba.

Početni položaj: Stav je sedeći. Ruka kojom se radi je u predručenju, druga pored tela (1).

Postupak izvođenja vežbe:

 • kružiti šakom u jednu pa u drugu stranu
 • vežbu ponoviti 5-6 puta po ruci.
1

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PODIZANJE RUKE

Vežba deluje protiv pojave otoka u ruci sa operisane strane ili za smenjenje ukoliko je već došlo do otoka. Poboljšava pokretljivost ramenog zgloba.

Početni položaj:. Ruka kojom se radi je  opružena sa dalnon na kolenu, druga pored tela (1).

Postupak izvoženja vežbe:

 • Naizmenično podižite jednu pa drugu ruku(2)
 • vežbu ponoviti 5-6 puta po ruci.
1

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ROTACIJA RUKE

Vežba poboljšava pokretljivost lakatnog zgloba.

Početni položaj: Stav je sedeći. Ruke su  opružene sa dalnovima nadole (1).

Postupak izvoženja vežbe:

 • okretati dlanove na gore pa vraćati u početni položaj (2).
 • vežbu ponoviti 5-6 puta.
1

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. SAVIJANJE RUKE PROTIV OTPORA

Početni položaj: Stav je sedeći. Jedna ruka je savijena u laktu pod uglom od 90 °  sa dlanom okrenutim ka licu a dlan druge ruke je na podlaktici opružene ruke (1).

Postupak izvođenja vežbe:

 • iz početnog položaja opružamo saviijenu ruku a drugom pružamo otpor (2).
 • Raditi naizmenično jednom pa drugom rukom
 • vežbu ponoviti 5-6 puta po ruci.
1

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. VEŽBA SA ŠTAPOM (I)

 Vežba je izuzetno dobra za razvijanje pokretljivosti kako same ruke tako i celog ramenog pojasa.

Početni položaj: Stav je sedeći, držati štap sa obe ruke u širini ramena (1).

Postupak izvođenja vežbe:

 • Podizati štap iz početnog položaja do predručenja (2) (ako ste u mogućnosti,do visine očiju) i vraćati ih u početni položaj.
 • Vežbu ponoviti 5-6 puta.

 

1

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. VEŽBA SA ŠTAPOM (II)

Početni položaj: Stav je sedeći, držati štap sa obe ruke u širini ramena (1).

Postupak izvođenja vežbe:

 • Podizati štap iz početnog položaja do uzručenja (2) i zatim vraćati u početni položaj.
 • Vežbu ponoviti 5-6 puta.

Napomena: Ukoliko niste u mogućnosti da izvedete pokret kao na slici, radite prema svojim mogućnostima.

 

1

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. VEŽBA SA ŠTAPOM (III)

Početni položaj: Stav je sedeći, držati štap sa obe ruke u uzručenju (1).

Postupak izvođenja vežbe:

 • Iz početnog položaja savijati ruke u laktovima tako da štap bude iza vrata (2) i zatim vraćati u početni položaj.
 • Vežbu ponoviti 5-6 puta.

Napomena: Ukoliko niste u mogućnosti da izvedete pokret kao na slici, radite prema svojim mogućnostima.

 

1

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ROTACIJA ŠTAPA

Početni položaj: Stav je sedeći, držati štap sa obe ruke u visini grudnog koša (1).

Postupak izvođenja vežbe:

 • Iz početnog položaja okretati štap u jednu pa u drugu stranu (2).
 • Vežbu ponoviti 5-6 puta po strani.
1

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. PREKRŠTANJE RUKU  ŠTAPOM

Početni položaj: Stav je sedeći, držati štap sa obe ruke u visini grudnog koša (1).

Postupak izvođenja vežbe:

 • Iz početnog položaja prekrštati ruke jednu preko druge (2).
 • Vežbu ponoviti 5-6 puta.

Napomena: Voditi računa da laktove držite u nivou ramena (ali samo pod uslovom da Vam ne predstavlja veliko opterečenje za ruku).

 

1

1

2

2

3

3

 

17. OKRETANJE ŠTAPA

Početni položaj: Stav je sedeći, držati štap po sredini jednom rukom (1).

Postupak izvođenja vežbe:

 • Iz početnog položaja okrenuti dlan na dole, a zatim na gore (2).
 • Vežbu ponoviti 5-6 puta po ruci.

Napomena: Voditi računa da šaku držite u nivou ramena (ali samo pod uslovom da Vam ne predstavlja veliko opterečenje za ruku).

1

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. UVRTANJE ŠTAPA

Početni položaj: Stav sedeći, držati štap sa obe ruke u visini grudnog koša (1).

Postupak izvođenja vežbe:

 • Iz početnog položaja uvrtati štam prvo jednom a zatim i drugom rukom(2).
 • Vežbu ponoviti 5-6 puta.

Napomena: Voditi računa da laktove i šake držite u nivou ramena.

1

1

 

2

2

2.1

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. PRIVLAČENJE ŠTAPA

Početni položaj: Stav je sedeći, držati štap sa obe ruke u visini grudnog koša (1).

Postupak izvođenja vežbe:

 • Iz početnog položaja gurati štap napred i vraćati do grudi (2).
 • Vežbu ponoviti 5-6 puta.

Napomena: Voditi računa da laktove držite u nivou ramena.

1

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ROLANJE LOPTE

Početni položaj: Stav je sedeći, ruke su opružene, držati loptu između dlanova(1).

Postupak izvođenja vežbe:

 • Iz početnog položaja rolati loptu između ruku (2).
 • Vežbu ponoviti 5 puta.
1

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. STISKANJE LOPTE DLANOVIMA

Početni položaj: Stav je sedeći, ruke su opružene, držati loptu između dlanova(1).

Postupak izvođenja vežbe:

 • Iz početnog položaja,pritisnite loptu sa oba dlana,zadržite nekliko sekundi,opustite (2).
 • Vežbu ponoviti 5 puta.

 

1

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. STISKANJE LOPTE PRSTIMA

Početni položaj: Stav je sedeći, držati loptu na kolenu (1).

Postupak izvođenja vežbe:

 • Stisnite prstima ruke loptu, malo zadržite, a zatim opustite (2).
 • Vežbu ponoviti 10 puta.
1

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. STISKANJE LOPTE LAKTOM

Početni položaj: Stav je sedeći, držati loptu između tela i lakta savijene ruke (1).

Postupak izvođenja vežbe:

 • Pritisnite laktom loptu, malo zadržite, a zatim opustite.

Vežbu ponoviti 10 puta.

 

DSC_7529

24. STISKANJE LOPTE PODLAKTICOM

Početni položaj: Stav je sedeći, držati loptu u lakatnoj jami (1).

Postupak izvođenja vežbe:

 • Savijte podlakticu i pritiskajte loptu, malo zadržite, a zatim opustite i ruku.
 • Vežbu ponoviti 10 puta.

DSC_7532

25. KRUŽENJE LOPTOM OKO TELA

Početni položaj: Stav je sedeći, držati loptu pored tela (1).

Postupak izvođenja vežbe:

 • Kružite loptom oko tela, krenite zdravom rukom,iza leđa,prihvatite bolesnom,zatim preko trbuha do zdrave ruke (2).
 • Vežbu ponoviti po 3 puta u svakom smeru.
1

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. KRUŽENJE RAMENIMA

Početni položaj: Stav je sedeći, držati loptu na kolenima ispruženim rukama (1).

Postupak izvođenja vežbe:

 • Kružite ramenima prema nazad pa zatim prema napred.
 • Vežbu ponoviti po 5 puta u svakom smeru.

DSC_7541

NAPOMENA:

 • SAVETUJE SE IZVODJENJE VEŽBI U SEDEĆEM POLOŽAJU
 • U TOKU IZVOĐENJA VEŽBI TREBA OSEĆATI  SAMO BALGO ISTEZANJE  RUKE  KOJOM SE IZVODI VEŽBA, NIKAKO BOL.
 • TEK U KASNIJOJ FAZI OPRAVKA RADITI VEŽBE SA OTPOROM.
 • POSTEPENO POVEĆAVATI BROJ 

Snežana Drašković, master profesor sporta i fizičkog vaspitanja

OVAJ POST  SE SMATRA VLASNIŠTVOM ŽENSKOG CENTRA MILICA I BEZ DOZVOLE SE NE SME DISTRIBUIRATI I KORISTITI

 

You may also like...