Projekat “Zdravka” 2014

Ženski Centar “Milica” stekao sertifikat za sprovodjenje PROJEKTA  “ZDRAVKA”

Ženski centar Milica je stekao sertifikat za sprovođenje projekta “Zdravka” 2014 . Društvo za borbu protiv raka Sombor koje je nosilac projekta još od 2011. godine bio je edukator našeg tima . Pored praktičnog dela koji se sprovodio u selu Riđica opština Sombor, prošli smo i edukaciju u centru Zdravka. Akcija se pored opštine Vrnjačka Banja sprovodi u Apatinu, Somboru, Beogradu , Užicu i Novom Sadu uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za zdravlje i socijalnu politiku i kompanije AVON .

Obuci i inicijalnom sastanku koji je održan od 31.10 – 02.11.2014. u Somboru prisustvovali su Vesna Bondžić predsednica Udruženja i glavni koordinator projekta “Zdravka” za opštinu Vrnjačka Banja, dr Branislava Mileti, Maja Pavlović dipl. psiholog i Marina Prodanović ekonomista. Projekat Zdravka će se sprovoditi u svim selima opštine Vrnjačka Banja.

Projekat “Zdravka ” ima za cilj podršku Nacionalnom skrining programu kroz obuku žena samopregledu i edukaciju o važnosti redovnih kontrola i psiho – socijalnu i iskustvenu podršku lečenim osobama u selima opštine Vrnjačka Banja.

Projekat će se sprovesti u saradnji sa Domom zdravlja “Dr Nikola Džamić ” na čelu sa spec. gin. i akušerstva dr Vesnom Malićanin, podpredsednicom Ženskog centra Milica i glavnom med.sestrom Doma zdravlja “Dr Nikola Džamić ” Svetlanom Bukonja. Učesnici tima su i Mirjana Đurašević i Snežana Drašković.

Podršku i pomoć oko realizacije akcije koja će se sprovoditi pružiće glavna koordinatorka za skrining dojke Kancelarije za Skrining Instituta za javno zdravlje “ Milan Jovanović Batut “, prim.dr Ljiljana Lazić, Opština Vrnjačka Banja , Mesne zajednice i volonteri Fakulteta za hotelijerstvo i turizam Vrnjačka Banja.

Početak akcije je planiran u drugoj polovini Novembra.

PRVI SASTANAK TIMA KOJI ĆE SPROVODITI PROJEKAT “ZDRAVKA” I SASTANAK SA MESNIM ZAJEDNICAMA OPŠTINE VRNJAČKA BANJA

U ponedeljak 10.11.2014. godine u prostorijama Dnevnog centra “Milica” održan je prvi sastanak tima koji će sprovoditi  projekat “Zdravka” u selima opštine Vrnjačka Banja. Cilj  ove akcije je podrška Nacionalnom skrining programu kroz obuku žena samopregledu dojke i edukacija o važnosti redovnih kontrola kao  i psiho – socijalnu i iskustvenu podršku lečenim osobama u selima opštine Vrnjačka Banja.

Članovi tima i njihove uloge :

  • Kao koordinator projekta “Zdravka “ dipl.inž.maš. Vesna Bondžić će predstaviti Udruženje Ženski centar “Milica”, jedino u našoj opštini a i šire, koje pored edukacije stanovnika o važnosti prevencije pruža  iskustvenu i psiho – socijalnu podršku obolelima i njihovim porodicama. Ona će podeliti svoje iskustvo i kao žena koja  je pobedila rak i ohrabriće svojim primerom druge.
  • Koordinator – lekar spec.ginek.i akuš. dr Vesna Malićanin će održati edukaciju o važnosti prevencije i rane dijagnostike karcinoma dojke, animiraće žene da se prijave na pregled  i upoznaće ih sa koracima kretanja kroz proceduru lečenja od karcinoma.
  • Praktičnu obuku samopregleda dojke vršiće viša med.sestra Doma zdravlja “Dr Nikola Džamić” Svetlana Bukonja.
  • Dr Branislava Miletić će komunicirati sa ženama iz sela, čuti njihove probleme, podsticati ih i pozivati ih na redovne kontrole, praviti spisak prijavljenih žena za pregled. Upućivati obolele na Udruženje Ženski centar “Milica”.
  • Psiholog Marija Pavlović će na radionicama predstaviti praktičnu pozitivnu psihologiju kroz primere iz života, osnažiće žene na selu kako obolele da nastave sa borbom tako i zdrave da pozitivno razmišljaju i promene život na bolje.
  • Marina Prodanović će biti zadužena za tehničku podršku. Ona će vršiti obradu podataka sa terena i dostavljanje izveštaja.
  • Lokalni koordinatori Snežana Drašković i Vesna Antonijević će koordinirati radom volontera koji će pozivati žene na radionice, animiraće ih da dođu u što većem broju i dati izveštaj o broju pozvanih i prisutnih žena.
  • Mirjana Đurašević će sa kreativne strane biti veza sa ženama iz sela, udruženjima koji neguju tradiciju kroz pesmu, igru, rukotvorine, zajedno sa njima priprema izložbu gde će se jedni drugima predstaviti, motiviše žene stalnom učenju i aktivnom učešću u život lokalne zajednice.

Na sastanku je doneta odluka da se pozovu  predsednici mesnih zajednica opštine Vrnjačka Banja, opštinsko rukovodstvo, kancelarija za mlade i studente HIT-a, kako bi se predstavila Akcija Zdravka i podelila zaduženja radi što boljeg sprovođenja akcije.

Gore pomenuti sastanak se održao u skupštinskoj sali 19.11.2014.godine sa početkom u 10 h a na inicijativu Ženskog centra “Milica” sastanak je organizovao pomoćnik predsednika opštine gospodin Nenad Manojlović. Sastanku su se odazvali i predsednici Mesnih zajednica Ruđinci, Gračac, Štulac, Vukušica, Rsovci, Vrnjačka Banja, predstavnici Kancelarije za mlade, studenata HIT-a i medijska podrška: Vrnjačka Radio Televizija i Vrnjačke novine.

Na sastanku je prezentovan projekat “Zdravka” i predstavljen tim koji će sprovoditi ovaj projekat.

Projekat je dobio podršku prisutnih i donet je plan za novembar – decembar 2014 i to:

26.11.2014. Dom kulture Gračac sa početkom u 17 h;

11.12.2014. Ruđinci – Dom kulture u 18 h;

12.12.2014. Rsovci-Lipova – Škola u Lipovi u 17 h;

24.12.2014. Vrnjačka Banja – Skupštinska sala od 17 h;

26.12.2014. Novo Selo – O.Š. Bane Milenković od 18 h.

PRVA RADIONICA “ZDRAVKA” održana je u Gračacu 26.11. 2014.

DRUGA RADIONICA “ZDRAVKA” održana je u Ruđincima 11.12.2014.

TREĆA RADIONICA “ZDRAVKA” održana je u Lipovi-Rsovcima, 12.12.2014.

ČETVRTA RADIONICA “ZDRAVKA” održana je MZ Vrnjačka Banja, 24.12.2014.

PETA RADIONICA “ZDRAVKA” održana je u Novm Selu, 26.12.2014.

ŠESTA RADIONICA “ZDRAVKA” održana je u Vrnjcima, 30.01.2015.

SEDMA RADIONICA “ZDRAVKA” održana je u “Mineralnoj Vodi”  u Vrnjcima, 18. 02. 2015.

OSMA RADIONIVA “ZDRAVKA”  održana je u Vranešima, 24.02.2015.

DEVETA RADIONICA “ZDRAVKA” održana je u Štulcu, 25.02.2015.

DESETA RADIONICA “ZDRAVKA” održana je u Podunavcima, 04. 03. 2015.

PREZENTACIJA REZULTATA AKCIJE “ZDRAVKA” 201 4  REPUBLIČKOJ STRUČNOJ KOMISIJI 

20. marta, 2015. godine u prostorijama Ministarstva zdravlja održana je prezentacija rezultata akcije “Zdravka” 2014 Republičkoj stručnoj komisiji za podršku pacijentima, AVON-u Institutu za javno zdravlje “Milan Jovanović Batut” – kancelariji za skrining. Svoje rezultate u ovoj akciji prezentovala su udruženja Društvo za borbu protiv raka u Somboru, Asocijacija za unapređenje zdravlja Novi Sad, , Ženski centar “Milica” Vrnjačka Banja, Centar za promociju zdravlja žena Beograd, “Budimo Zajedno” Beograd i “Jefimija” Užice. Najbolje rezultate ove godine postiglo je Udruženje Ženski centar “Milica”.

 

You may also like...