Procedura za pacijente obolele od raka dojke

Žena se javlja izabranom lekaru opšte prakse ili izabranom ginekologu u Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“ u Vrnjačkoj Banji ukoliko prilikom samopregleda svojih dojki i podpazušnih jama primeti:

Uvučenu bradavicu, otvrdlinu ili žlezdasti izraštaj na dojci ili podpazušnoj jami, krvavi iscedak i  slično.

Telefon Dispanzera za žene Doma zdravlja „Dr Nikola Džamić“ za zakazivanje pregleda je 036/601-633.

Izabrani lekar opšte prakse ili ginekolog piše uput onkologu koji će takvog pacijenta dalje pripremiti za konzilijum u Kraljevu.

Pošto u Vrnjačkoj Banji i pored velikog broja obolelih od karcinoma dojke nemamo mogućnost UZ pregleda dojke zbog nepostojanja UZ aparata sa linearnom sondom za dojku a ni mamograf, pacijenti se odmah usmeravaju ka onkološkoj službi KC „Studenica“ Kraljevo.

Važna činjenica je takođe da se tada žena bez obzira na godine šalje isključivo onkologu i on preuzima pacijenta, priprema ga za konzilijum i dalji kontakt sa hirurgom i drugim lekarima koji su učesnici u daljem toku lečenja.

Brojevi tel onkologije KC “Studenica” Kraljevo su 036/301-775 i 036/301-734.

Onkolog daje upute za ultrazvuk, mamografiju i biopsiju i sve se završava prema stepenu hitnosti da bi se počela adekvatna terapija. Ako onkolog smatra da je ozbiljna promena mamografija se uradi za deset -petnaest dana do konzilijuma inače se zbog velikih gužvi čeka mnogo duže.

Onkolog zakazuje konzilijum koji  zaseda u KC “Studenica”Kraljevo.

Uput za konzilijum piše odabrani lekar a overava se u Fondu RFZO.

U Vrnjačkoj Banji lekarska komisija zaseda ponedeljkom i sredom u zgradi socijalnog i penzionog.

Ukoliko je doneta konzilijumska odluka da se vrši hirurški zahvat, izabrani lekar piše uput za hirurga, anesteziologa i sve potrebne analize koje se rade pre operacije.

Pacijent zakazuje operaciju.

Koraci kretanja kroz lečenje nakon operacije raka dojke u ZC „Studenica“ Kraljevo:

1. Sa otpusnom listom hirurga pacijent se javlja u onkološku službu ZC „Studenica“ Kraljevo.

Broj za zakazivanje pregleda je 036/301-775 i 036/301-734.

  1. Onkolog će pacijentu otvoriti karton u onkološkoj sluzbi sa PH nalazom i pripremiti za Onkoloski konzilijum (izdati upute za EHO abdomena, Lab analize, Tu markere, Rtg pluca i Rtg kostiju glave, cele kičme i karlice, kopiju PH nalaza).
  1. Onkolog će organizovati da pacijent podigne pločice i kalupe sa odeljenja patologije i napisati izveštaj po kome će izabrani lekar opšte medicine izdati uput za Institut za patologiju na Medicinskom fakultetu u Beogradu, radi analize SR receptora iz parafinskog preparata Tu dojke.
  1. Pacijent sa overenim uputom iz RFZO , kopijom zdravstvene knjižice, kopijama PH nalaza i pločicama i kalupima dolazi u onkološku službu, i to se sve službeno šalje za Beograd.

Postoji mogućnost i da pacijenti ili njihovi rođaci lično nose na Institut za patologiju gore navedene kalupe i pločice zbog što brže analize.

 

  1. Izveštaj iz Beograda stiže za 15-20 dana i onkolog procenjuje da li će pacijenta uputiti na konzilijum u Kraljevo ili u Kragujevac ili Beograd (zavisi od datuma konzilijuma), radi donošenja odluke o daljem lecenju.

 

  1. Po zavrsetku konzilijuma, pacijent se javlja onkologu i prema odluci konzilijuma dalje lečenje se sprovodi u Dnevnoj bolnici onkologije u Kraljevu.

 

  1. Ukoliko pacijent po konzilijarnoj odluci ima postoperativnu RT, obavezno mora da ide na konzilijum u Kragujevac (ukoliko nije vec bio na konzilijumu kod njih).

Onkolog daje broj telefona na koji se zakazuje konzilijum u Kragujevcu 034/50-51-80, od 7 do 9 h svakim radnim danom.

Uput i putni nalog piše izabrani lekar na osnovu izveštaja onkologa, a mora biti overen od strane RFZO, komisija je utorkom i četvrtkom u zgradi socijalnog i penzionog.

  1. Pacijentkinja kojoj je amputirana dojka, odmah po zarastanju rane ima pravo na eksternu silikonsku protezu na teret fonda RFZO, jednom godišnje, dozivotno. Onkolog piše izveštaj a izabrani lekar obrazac za protezu.

 

  1. Po završenom lečenju pacijent se prevodi na režim redovnih kontrola a po protokolu za lečenje i praćenje pacijenta obolelih od karcinoma dojke.

 

Zahvaljujemo se Dr Vesni Malićanin – spec.ginekologije i akušerstva Doma zdravlja “Dr Nikola Džamić” Vrnjačka Banja na stručnoj pomoći, a posebnu zahvalnost dugujemo Dr  Danijeli Petković koja je pripremila ”Korake kretanja kroz proceduru lečenja nakon operacije karcinoma dojke“ u ZC „Studenica“ Krajevo.

Za informacje i podršku možete se obratiti  u Dnevnom centru „Milica” ul.Olge Jovičić 6/a (kod pansiona „Vuk“) Vrnjačka Banja ili  na broj telefona 060/66-12-672.

You may also like...