Procedura za pacijente obolele od raka debelog creva

Pacijenti koji kod sebe primete promene kao što su:

 • Krv u stolici u zadnja tri meseca
 • Poremećaja u pražnjenju creva u zadnja tri meseca
 • Gubitak na telesnoj masi
 • Anemiju u krvnoj slici
 • Ili već ima porodičnu anamnezu

Moraju obavezno da se jave svom izabranom lekaru opšte medicine u Domu zdravlja “Dr Nikola Džamić” Vrnjačka Banja. On piše upute  za kompletnu labaratoriju, ultrazvučni pregled abdomena, a ako smatra da je situacija alarmantna i uput gastroenteorologu za kolonoskopiju.

U Vrnjačkoj Banji postoji izuzetno dobar gastroenteorolog u Specijalnoj bolnici “Merkur”, ali trenutno ne važi uput već se  pregled plaća.

Zato smo usmereni ka Zdravstvenom centru “Studenica” u Kraljevu gde se na pregled čeka dugo (nekoliko meseci).

Na osnovu kliničke slike pacijenta i rezultata pretraga  pacijent se šalje hirurgu. Uput piše izabrani lekar.

 

Koraci kretanja kroz lečenje nakon operacije debelog creva u Zdravstvenom centru „Studenica“ u Kraljevu:

Sa otpusnom listom sa hirurgije  kao i izveštajem kolonoskopije, pacijent se javljaju u onkološku službu. Broj Onkološke službe ZC „Studenica“ Kraljevo za zakazivanje pregleda  je 036/301-775 i 036/301-734.

 • Onkolog će pacijentu otvoriti karton u onkološkoj službi sa PH nalazom i pripremiti za Onkološki konzilijum (izdati uput za postoperativni  CT abdomena i grudnog koša, a ako se radi o rektumu i CT male karlice (MR po mogućnosti najbolje preoperativno), Lab analize, TU markere i Rtg pluca) i sa hiruškog odelenja podići operativni nalaz.

 

 • Po dobijanju nalaza onkolog upućuje pacijenta na konzilijum u Kraljevu (konzilijum zaseda svake četvrte subote u mesecu). Ukoliko onkolog proceni da je slučaj hitan šalje pacijenta na konzilijum u Kragujevac ili Beograd.

 

 • Za konzilijum na strani onkolog piše izveštaj po kome izabrani lekar  izdaje uput za konzilijum i nalog za putne troškove, koji mora biti overen u  RFZO.

 

Komisija zaseda dva puta nedeljno, ponedeljkom i sredom u zgradi Socijalnog i penzionog.

 

 • Po završenom konzilijumu, pacijent se javlja onkologu i prema odluci konzilijuma dalje lečenje se sprovodi u Dnevnoj bolnici onkologije u Kraljevu.

 

 • Po završenom lečenju pacijent se prevodi na režim redovnih kontrola, a po protokolu za praćenje pacijenta operisanih od Ca debelog creva.

 

 •  Ukoliko onkolog proceni da je kod pacijenta neophodno sprovodjenje postoperatvne RT, upućuje ga direktno na konzilijum u Kragujevac gde ce se zračenje i obaviti, da bi se skratilo vreme od dobijanja PH nalaza do pocetka lečenja.

 

 • Ukoliko pacijent ima po konzilijarnoj odluci postoperativnu RT, obavezno mora biti prikazan konzilijumu u Kragujevcu ( ukoliko nije vec bio na konzilijumu kod njih), onkolog daje broj telefona na koji pacijenti zakazuju konzilijum u Kragujevcu 034 50 51 80, od 7 do 9 h svakog radnog dana, kao i izveštaj na osnovu koga uput i putni nalog izdaje izabrani lekar koji se overava u RFZO.

 

Zahvaljujemo se Dr Svetomiru Nikoliću Internisti –  gastroenterohepatologu Spec.bolnice „Merkur“ Vrnjačka Banja na stručnoj pomoći, a posebnu zahvalnost dugujemo Dr Danijeli Petković koja je pripremila ”Korake kretanja kroz lečenje nakon operacije karcinoma debelog creva“ u ZC „Studenica“ Krajevo.

Za informacje i podršku možete se obratiti  u Dnevnom centru „Milica” ul.Vrnjačka br2 (TC Brđović I sprat) 36210 Vrnjačka Banja ili  na broj telefona 060/66-12-672.

You may also like...