POSTUPAK ZA NABAVKU MEDICINSKE PERIKE I REFUNDIRANJE SREDSTAVA OD RFZO

Republički fond zdravstvenog osiguranja RFZO je odgovorio na pitanje “Radne grupe za podršku onkološkim pacijentima Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije”, čiji je član i Ženski centar Milica u vezi  problema koje imaju pacijenti ( onkološki), prilikom kupovine perika i refundacije sredstava.

“Osigurana lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje  pravo na medicinsko  – tehnička pomagala ostvaruju u skladu sa  Zakonom o zdravstvenom osiguranju ( Sl. glasnik RS“, br. 25/19),  i Pravilnikom o medicinsko – tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstevnog osiguranja  („Sl. glasnik RS“, br. 52/12 – 16/19).

Pravilnikom o medicinsko – tehničkim pomagalima  koja se obezbeđuju iz obaveznog  zdravstvenog osiguranja  uređuju se  vrste medicinsko -tehničkih pomagala, indikacije za propisivanje pomagala koja osiguranim licima obezbeđuje Republički  fond za zdravstveno osiguranje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, standardi materijala od kojih se izrađuju pomagala, rokovi trajanja pomagala, odnosno nabavka, održavanje i zanavljanje pomagala kao i način i postupak ostvarivanja prava osiguranih lica na pomagala.

Listom pomagala, koja je sastavni deo Pravilnika o medicinsko – tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u delu protetička sredstva propisana je – perika šifra 221.

  • Pravo na pomagalo ostvaruje osigurano lice kod  koga  postoji gubitak kose kao posledica hemio ili radio terapije.Navedeno pomagalo propisuje izabrani lekar na osnovu otpusne liste. Rok trajanja pomagala je  12  meseci.
  •  Pravo na periku ostvaruje se kod isporučioca koji je sa RFZO zaključio ugovor o isporuci pomagala.

Isporučioci medicinsko – tehničkih pomagala koji obezbeđuju pomagalo – periku osiguranim licima RFZO  su:

Subotica: „MEDIFIT“ d.o.o. Ive Lole Ribara 4, 024/551-876

Požarevac: „PERIĆ MEDIKAL“,Požarevačkih partizanskih odreda 8, 012/550-650

Šabac: „MEDITALIS“, Dr. Marina  15 – Loznica, 015/878-846

Niš: „ORTOPLUS“ d.o.o.  Sremska  2, 018/203-141

Jagodina:“INTERMEDIUM“ d.o.o. Karađorđeva b.b.lokal 9A, ulljz 1, 065/982-5481

Beograd:  „IMACO“ d.o.o.  Antifašističke  borbe 34 lok.13 – Novi  Beograd, 011/311-2180,  Ratka  Mitrovića 62 – a, Beograd, 011/2381-486

Beograd: „ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT“, Milovana Milovanovića 2, 011/762-1952

Užice: STKR  „PERLA“, Omladinska 50 , 031/513-889

Za pomagalo „perika“ nije moguća refundacija propisanog najvišeg iznosa naknade za kupljeno medicinsko – tehničko pomagalo, s obzirom da je Republički fond za zdravstveno osiguranje za potrebe obezbeđivanja osiguranom licu pomagala, zaključio ugovore o isporuci  pomagla sa isporučiocem.
   POSTUPAK ZA NABAVKU PERIKA

  • Na osnovu otpusne liste izabrani lekar popunjava OPP obrazac
  • Sa OPP obrascem pacijent odlazi u neku od prodavnica sa kojima RFZO ima ugovor
  • RFZO za nabavku perike pokriva 5725,00 din
  • U navedenim prodavnicama, od cene perike se oduzima iznos koji pokriva RFZO (5.725,00 din) a pacijent plaća ostatak do pune cene.

You may also like...