“Mreža vaninstitucionalnih servisa za lečene od raka”

U okviru projekta “Mreža vaninstitucionalnih servisa za lečene od raka (Mreža Centara Zdravka)”, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Ambasade SAD u Beogradu a koji na severu Srbije sprovodi Društvo za borbu protiv raka u Somboru i Asocijacije za unapređenje zdravlja Novi Sad, Ženski centar Milica je sproveo tri radionice Mreža vaninstitucinalnih servisa za lečene od raka (Mreža Dnevnih centara „Milica“) u periodu od 3-5 juna 2015. Radionice su namenjene obolelima kao i članovima njihove porodice.

Radionice su održane:

03.06.2015. u  OŠ “Branko Radičević” u Podunavcima

04.06.2015.  u OŠ ”Bane Milenković” u Novom Selu i

05.06.2015. u prostorijama Dnevnog centara “Milica”.

Radionicama je prisustvovalo 70 osoba i to 42 obolelih i 28 članova porodice. Ove radionice nisu bile namenjene samo ženama, bilo je prisutno čak 12 muškaraca. Na radionici u Novom Selu prisustvovala je predstavnca Ambasade SAD u Beogradu, Tijana Hrkalović koja je bila oduševljena odzivom (40 osoba, 22 obolelih i 18 članova porodice) a naročito brojem muškaraca koji su došli izjavivši da ovako nešto prvi put vidi. Ovo je bila prilika i da se upozna sa problemima obolelih u unutrašnjosti Srbije koji su prepušteni sami sebi i sagleda važnost postojanja udruženja poput Ženskog centra “Milica”.

Tim koji je realizovao radionice čine Dr Dušica Aleksandrović – onkolog, Mr.sci. Petar Jeknić – psiholog, dipl.maš.inž. Vesna Bondžić predsednica Ženskog centra “Milica”, dr Gordana Crnoglavac i dr Jasna Kovačević. Tehnička podrška: Snežana Drašković ,Vesna Antonijević, Nebojša Stanković i Miroslav Stašić. Zahvaljujemo se na podršci OŠ “Branko Radičević” Podunavci I “Bane Milenković” Novo Selo kao i Domu zdravlja “Dr Nikola Džamić”, Kulturnom centru ,Vrt-u I Vrnjačkim Novinama.

Moramo napomenuti da je ostvarena izuzetno dobra saradnja sa dr Gordanom Crnoglavac – ambulanta u Podunavcima I dr Jasnom Kovačević – ambulanta Novo Selo koje su se potrudile da animiraju obolele I članove porodica da prisustvuju radionicama.

Tok radionice

Prisutnima se prvo obratila Vesna Bondžić predsednica udruženja koja ih je pozdravila I predstavila tim koji je učestvovao u realizaciji projekta. Odmah je usledila i kratka prezentacija kojom je predstavljen dosadašnji rad ženskog centra „Milica“ stavljajući akcenat na sadržaj „Dnevnog centra „Milica“ namenjenog podršci obolelima od karcinoma i članovima njihovih porodica.

Zatim je Dr Dušica Aleksandrović subspecijalista onkologije održala predavanje „Lečenje onkoloških bolesnika“ upoznavši prisutne sa procedurom lečenja ali i sa pravima pacijenata. Prisutnima su podeljene pisane preporuke „Postavite pitanje lekaru koji vas leči“ dr Đerđi Šarić.

Izuzetno je bilo zapaženo izlaganje Mr.sci.Petar Jeknić psihologa koji je prezentacijom „Suočavanje ili …“ napravio fenomenalni kontakt sa prisutnima. U razgovoru su aktivno učestvovali I oboleli i članovi porodice prepoznavajući se kroz faze suočavanja sa dijagnozom, definicijom stresnih momenata i njihovog manifestvovanja u ponašanju. Jedan od ciljeva radionice je bio ukazati im na mogućnosti kako pomoći sebi, prihvatiti bolest a naročito kako živeti sa rakom. Mnogi od prisutnih su po prvi put imali prilike da razgovaraju sa psihologom i tako nauče da naprave razliku između psihologa I psihijatra.

Smatramo da su radionice bile izuzetno uspešne jer su se pacijenti informisali o pravima koje imaju tokom lečenja, mogli su da pitaju lekara sve ono što ih zanima o toku lečenja a nisu uspeli u ordinaciji zbog velikih gužvi.

Problemi sa kojima se sreću oboleli naročito stari I nemoćni jestu nemogućnost odlaska na terapije, od koje često I odustaju. O njima nema ko da brine pa se tako nameće potreba za geronto domaćicama ili volonterima iz sela koji bi obilazili obolele. Zbog neinformisanosti o svojim pravima javlja se I nemogućnost naplate putnih troškova od RFZO naročito kada lično dostavljaju pločice na analizu u Beograd na patologiju.

Analiza ankete:

U toku radionice prisutni su popunjavali i anketu, ono što je zanimljivo istaći jeste činjenica da je pacijentima bio dovoljan razgovor sa lekarom, a porodici nije. Na selu postoji veliko strahopoštovanje prema onkologu od strane pacijenata, on je neko ko stoji između raka I izlečenja. Osećanja su pomešana prilikom borbe sa bolešću, I kod jednih I kod drugih preovlađuje zabrinutost, dok se porodici javljao strah i panika što je normalna reakcija. Pacijentima je bilo lakše da zatraže pomoć od porodice dok je prisutnim članovima bilo teže da to podele porodično jer se o tome ne priča, naročito ne pred decom.

Na pitanje ko vam je najviše pomogao tokom lečenja kod pacijenata je najvišom ocenom ocenjena porodica pa lekar ,prijatelj I udruženje dok su mediji loše kotirani a kod članova porodice na prvom mestu je porodica, prijatelji, udruženje pa tek onda lekar. Ono što je zaključak je svakako velika potreba da se radi sa porodicom obolelih jer je za njih to veoma stresno i nose veliku odgovornost sa sobom.

Teme koje zanimaju prisutne a koje bi voleli da čuju u daljem druženju jesu: ishrana, šta posle lečenja? Rad sa porodicom obolelih, motivacija, asertivno ponašanje, rad na samopouzdanju I samopoštovanju.

Dalji planovi : U saradnji sa ambulantama planiramo da slične radionice realizujemo tokom godine sa temama koje su prisutni naveli u svojim anketama, ono što je važno istaći jeste činjenica da će ambulante biti veza obolelih sa Dnevnim centrom “Milica” radi što bolje I kvalitetnije komunikacije.

Podunavci – prisutno je bilo 10 obolelih i 5 članova porodice

Novo Selo – prisutno je bilo 28 obolelih i 12 članova porodica od čega 12 muškaraca

Devni centar “Milica” – prisutnio je bilo 10 obolelih i 5 članova porodice

You may also like...