MEMORANDUM O SARADNjI IZMEĐU „ Ž.C. MILICA“ I SAVEZA SLEPIH SRB

U PONEDELJAK 08.07.2019 NA KONGRESU SLEPIH I SLABOVIDIH OSOBA POTPISAN JE MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU ŽC MILICA I SAVEZA SLEPIH SRBIJE.

Afirmišući koncept zdravih stilova života, prevencije bolesti putem edukacija, obuka i preventivnih pregleda, svesni značaja učešća građana, građanki, civilnog društva, nevladinih organizacija, ustanova i drugih pravnih subjekata, prepoznajući zajednički interes za intezivnijom saradnjom u prevenciji bolesti i u cilju stvaranja široke društvene odgovornosti i saradnje, Udruženje „Ženski centar Milica“ i Savez slepih Srbije, saglasni su da, na osnovu uzajamnog poštovanja i razumevanja, svoju komunikaciju i saradnju urede ovim Memorandumom o saradnji CILj Strane su postavile za cilj, da poštujući prava građana i građanki, vrše edukacije i obuke radi očuvanja zdravlja slepih i slabovidih žena.

You may also like...