FONDACIJA OUR SERBS PARTNER ŽENSKOM CENTRU MILICA 2018/2019

14.06.2018.godine  “Dnevni centar za podršku obolelima od raka i njihovim porodicama” Ženskog centra Milica, posetili su predstavnici velike humanitarne fondacije OUR SERBS-NAŠI SRBI iz Čikaga.  Ukazana nam je velika čast da nas lično poseti osnivačica i predsednica fondacije , gospođa Kathy Fanslow sa svojim saradnicima Lynn Svilar, Mirom i Zoranom Gušić. Gospođa Fanslow je izrazila želju da upozna naše članice i volontere i lično se upozna sa radom Udruženja kao i planovima za budućnost. Susret je bio jako emotivan . Gospođa Fanslow je ponudila partnerstvo Ženskom centru Milica za godinu dana pokrivši osnovne troškove održivosti Dnevnog centra. Imajući u vidu da je ova fondacija skoncentrisana najviše na pomoć Srbima u Enklavama na Kosovu i Metohiji , ovo je novi smer koji ćemo zajedno razvijati kako bismo pomogli što većem broju žena u Srbiji. Članovi muzičke sekcije Ženskog centra Milica su priredili prigodan muzički program kom su se pridružili i gosti. Na rastanku su razmenjeni pokloni i poželeli smo srećan put velikim humanitarcima koji nisu zaboravili svoje korene.

You may also like...