ESGO/ENGAGE VIENNA 2017.

Od 04-07.11. 2017.u Beču je održan veliki evropski kongres eksperata u ginekološkoj onkologiji ESGO sa preko 2800 učesnika. Poseban termin, od 04-05. novembra bio je posvećen predstavnicima udruženja pacijenata za ginekološki karcinom ENGAGE čiji je član Ženski centar Milica. Udruženje je predstavljala Vesna Bondžić predsednica udruženja. Ženski centar Milica je za ENGAGE realizovao upitnik “Šta biste poručili svom lekaru” koji je od 13 evropskih zemalja 10 uspešno završilo. Mi smo po broju ispitanica bili na odličnom 4. mestu (sa 158 ispitanica). Zahvaljujući Zavodu za javno zdravlje Kraljevo, bili smo jedini koji smo omogućili da se 60 žena kojima nije dostupan internet ( polovina od njih je sa sela) anketira . Ovom prilikom moram napomenuti da su veliki doprinos online anketiranju dale žene udruženja Progovori, Jefimija kao i fb grupe Budimo zajedno. Hvala Dušici Kosačević i Zorici Velicki koje su učestvovale u animiranju ispitanica

Prvi dan seminara je započeo u 7 ujutru  5km dugom trkom podrške ženama koje se bore sa rakom a zatim se pristupilo radu. Prvi dan je bio posvećen edukacijama o ginekološkim karcinomima gde su predavači bili renomirani onkolozi iz UK, Italije, Nemačke, Norveške. Radilo se u manjim grupama na principu interaktivnih radionica. Sledeću sesiju su vodile dr Cristiana Sessa (Switzerland), Birthe Lemley (Denmark)- predstavnica udruženja pacijenata i član upravnog odbora ENGAGE. Govorile su o novim lekovima i tretmanima dok su dr iz Turske, USA, Španije i Švedske govorili o rehabilitaciji pacijenata, rezultatima skrininga u evropi, HPV vakcini , novim tretmanima za karcinom jajnika, Limfedemui i sl.

Drugi dan je bio posvećen Hemioterapiji, radio terapiji, hiruškom tretmanu i sl. a zatim je bilo reči o perspektivi ENGAGE kao i važnosti uticaja pacijentskih udruženja na zdravstvenu politiku pri čemu su se iznosila iskustva pacijentskih organizacija 13 zemalja Evrope. Na kraju je predsednica UO ENGAGE Esra Urkmez predstavila rezultate Upitnika sprovedenog u 10 država Evrope. Ovo je bilo izuzetno veliko iskustvo, sledeći kongres je predviđen početkom oktobra a domaćin je Francuska.

You may also like...