ESGO ENGAGE 2018.

U Francuskoj je 5. i 6 oktobra 2018. godine  održan ESGO ENGAGE pacijentski seminar u Palais de la Bourse u Lionu.

Prvog dana seminara evropskog udruženja pacijenata sa ginekološkim karcinomom (ENGAGE) – Vesna Bondžić, predsednica Ženskog centra  “Milica” je održala prezentaciju o radu Ženskog centra “Milica”,  koji  od od 2016. deo ove velike asocijacije.

Predavači su bili istaknuti lekari svetskog glasa iz oblasti karcinoma jajnika, materice itd : Professor Ate van der Zee, The Netherlands, professor Jalid Sehouli, Germany, professor Jonathan Ledermann (UK), professor Mansoor Mirza, Denmark.
Tokom ovog seminara  upoznali  smo se sa  mogućnostima onkološkog lečenja trudnica, lečenjem retkih tumora kao i važnošću fizičke aktivnosti u procesu prevencije i lečenja od raka.

Saznali smo dosta toga o “Clinical Trials” i mogućnosti učešća pacijenata u kliničkim ispitivanjima.

Drugi dan je bio namenjen upoznavanju sa radom udruženja mladih evropskih onkologa ENYGO, a održana je i velika skupština ENGAGE na kojoj se govorilo o dosadašnjim rezultatima i aktivnostima,kao i postavljanjem  ciljeva za 2019. godinu. Sledeći seminar biće održan u Atini  u toku 2019.godine. 

You may also like...